KYUSHU / HONSHU – 18 maja 2019 – Tokyo, Meiji-Jingu, Shiseikan